Duivelshoek.be

Vuurmolenstraat

De Vuurmolenstraat bevindt zich in het noorden van de wijk, en loopt van de Kleine Steenweg tot de Boekstraat. Een tot op heden onbenoemde wandelweg verbindt de straat met Neerbiest, een wandelweg die loopt van het Valkenveld tot de Kleine Steenweg.

De straat werd geopend op 22 september 1950, en genoemd naar een herberg-winkelhuis genaamd "In de Nieuwe Vuurmolen", die gelegen was op de hoek van de Vuurmolenstraat en de Kleine Steenweg. Diens uitbater, Cornelus Bosschaerts, was werkzaam geweest aan een stoommolen niet ver daar vandaan, aan de Boomsesteenweg, naast brouwerij Van Compeeren. Hij was bovendien gehuwd met één van de dochters van Compeeren. Deze molen werd in de volksmond vuurmolen genoemd, en was een windmolen gebruikt voor het malen van graan of het pletten an zaden voor olie. Wanneer het windstil was, werd de molen aangedreven door een stoommachine, en om stoom te verkrijgen heb je immers vuur nodig.

In 1991 werden aan deze straat twee graven gevonden, daterende van de vroege ijzertijd. Vier jaar later kwam er nog een urnengraf aan het licht tijdens de graafwerken van een bouwput. Samen met gelijkaardige archeologische vondsten in de nabijgelegen Pater de Dekenstraat, waar men tussen 1972 en 1983 een urnenveld met crematieresten had aangetroffen, wijst dit op een uitgestrekt grafveld, daterende van 700 tot 450 v.c. Dit grafveld is dus mogelijk Keltisch van oorsprong, doch sporen van een (Keltische) nederzetting uit die periode werden echter niet aangetroffen.

In de Vuurmolenstraat behoort één huis tot onroerend erfgoed:

Bronnen:

Twee foto's hierboven uitgegeven door Agentschap Onroerend Erfgoed.
(Drie foto's Felixarchief)