Duivelshoek.be

Sint-Jan Vianneystraat

De Sint-Jan Vianneystraat bevindt zich in het noordwesten van de wijk, en loopt van de Boekstraat tot de Oudestraat.

De straat werd geopend op 27 november 1961, en is genoemd naar de gelijknamige parochie waartoe onze wijk, alsook de Korenbloemwijk ten westen van de Boomsesteenweg, behoort. Deze parochie was op 24 augustus 1926 gesticht naar aanleiding van de gestage bevolkingstoename na de Eerste Wereldoorlog. Op 26 september 1926 werd de eerste steen gelegd van de nabijgelegen "noodkapel", wat aldus de (oude) parochiekerk Sint-Jan Vianney zou worden aan de Boomsesteenweg. De kerk werd ingewijd op 17 juli 1927.

In de jaren 1950, na de Tweede Wereldoorlog, vond er opnieuw een sterke bevolkingsgroei plaats, waardoor Jozef Pauwels, de eerste pastoor van de Sint-Jan Vianneyparochie, zich genoodzaakt zag te ijveren voor de bouw van een nieuwe, grotere kerk. In 1957 gaf de Kerkfabriek hier de toestemming voor, en de eerste steen van de nieuwe parochiekerk Sint-Jan Vianney werd gelegd op 30 september 1967. De uiteindelijke inwijding vond plaats op 14 juni 1969, en vanaf dan werd het oude kerkgebouw aangewend als feestzaal. Het Pastoor Pauwelsplein, dat in de verlengde ligt van de Sint-Jan Vianneystraat, is genoemd naar pastoor J. Pauwels.

De parochie, en aldus ook de kerk en de Sint-Jan Vianneystraat, zijn genoemd naar Jean Baptiste Marie Vianney (1786-1859), ook bekend als Johannes Maria Vianney of de Pastoor van Ars, omdat hij parochiepastoor was in dat dorpje in de buurt van Lyon te Frankrijk. Tijdens zijn opleiding werd hij opgeroepen om het leger van Napoleon Bonaparte te vervoegen, maar na twee dagen werd hij ziek. Hij bleef achter in een kerk, waar hij een man ontmoette die hem naar een geheime plek voor militaire deserteurs bracht. Daar verbleef hij gedurende een jaar en twee maanden, en richtte er een school op voor de kinderen van een nabijgelegen dorp.

Wanneer in 1810 amnestie werd verleend aan deserteurs, was Vianney vrij om terug te keren naar zijn studies. In 1815 werd hij ingewijd tot priester, en drie jaar later werd hij parochiepriester in het dorpje Ars-sur-Formans, wat hij gedurende 41 jaar bleef tot aan zijn dood. In 1905 werd hij zalig verklaard door paus Pius X, en in 1925 werd hij heilig verklaard door paus Pius XI. In 1929 werd hij tenslotte uitgeroepen tot patroonheilige van alle parochiegeestelijken. Zijn feestdag is 4 augustus.

Bronnen:

Portret van St. Jan Vianney.