Duivelshoek.be

Renbaanweg

De Renbaanweg bevindt zich in het oosten van de wijk, en loopt van de Oudestraat tot de Standonklaan. Het is geen straat maar een smalle wandelweg voor voetgangers, waar geen verkeer op toegelaten is.

De vermelding van deze straatnaam werd, samen met de wandelweg van Ooievaarsnest, aangebracht in 2002. De naam Renbaanweg verwijst naar de paardenrenbaan in de parktuin van kasteel Ooievaarsnest, daterende van 1946. Na de Tweede Wereldoorlog werd een gedeelte van het Oversnesbos gekapt om een renbaan voor paardenwedstrijden aan te leggen, die ongeveer liep waar nu de Standonklaan en Oversneslaan lopen. Het kasteel bestaat thans niet meer, en de naam Ooievaarsnest werd door de tijd heen vervormd naar Oversnes, waar de Oversneslaan naar genoemd is.

Bronnen: