Duivelshoek.be

Neerbiest

De Neerbiest is in principe een doodlopend straatje dat vertrekt aan Valkenveld. Deze straat loopt tot aan de Don Bosco-school en tot aan de achterkant van basisschool De Ark. Vervolgens gaat de Neerbiest over tot een wandelweg waar geen verkeer op toegelaten is. De weg komt uit op de Kleine Steenweg, en heeft dus geen rechtstreekse aansluiting met de wijk. Niettemin verbindt een ander, tot op heden onbenoemd wandelpad de wandelweg van de Neerbiest wel met de Vuurmolenstraat.

De Neerbiest was aanvankelijk een gehucht gelegen ten westen van de Bist, tussen de Boekstraat en de Oudestraat. Het lag één meter lager dan de Bist zelf, en ontleende zijn naam dan ook aan de Bist, die oorspronkelijk "Biest" heette. Wellicht omwille van de lagere ligging, werd het gehucht aanvankelijk beschouwd als een neder-Biest wat de naam kan verklaren. De benaming "Neerbiest" werd voor het eerst vernoemd in 1638-1642, en vervolgens opnieuw in 1843 als Neerbist. De huidige wandelweg kreeg zijn naam in 2006, en loopt ten zuidwesten van de Bist.

Bronnen: