Duivelshoek.be

Pastoor Pauwelsplein

Het Pastoor Pauwelsplein bevindt zich in het noordwesten van de wijk, en is een doodlopend straatje met plein dat begint aan de Boekstraat. Een tot op heden onbenoemde wandelweg verbindt het plein met het Valkenveld.

Het plein noemde aanvankelijk Sint-Jan Vianneyplein, maar werd hernoemd naar Jozef Pauwels (1890-1975), die in de jaren 1950 pastoor was van de Sint-Jan Vianneyparochie. Deze parochie was ontstaan in 1927 naar aanleiding van de bevolkingsgroei na de Eerste Wereldoorlog. Jozef Pauwels, geboren op 21 juli 1890 als de zoon van een Antwerpse advocaat, erd in 1918 eerst onderpastoor in de Rozenkransparochie, om dan de eerste pastoor te worden van de Sint-Jan Vianneyparochie. Hij bleef vervolgens 43 jaar pastoor van de kerk.

Tijdens de jaren '50, na de Tweede Wereldoorlog, was er opnieuw een sterke bevolkingsgroei, waardoor de oude kerk te klein was geworden. Pastoor Pauwels ijverde aldus voor de bouw van een nieuwe, grotere kerk. In 1957 gaf de Kerkfabriek hier de toestemming voor, en het domein aan de Boomsesteenweg, gelegen tussen de oude pastorie en de oude kerk, werd hiervoor aangewend. De eerste steen van de nieuwe kerk werd gelegd op 30 september 1967, en de uiteindelijke inwijding vond plaats op 14 juni 1969. Vanaf dan werd het oude kerkgebouw aangewend als feestzaal.

Jozef Pauwels overleed op 19 september 1975, en kort erna werd beslist om het Sint-Jan Vianneyplein te hernoemen naar het Pastoor Pauwelsplein.

Bronnen:

Pastorie Sint-Jan Vianneykerk aan het Pastoor Pauwelsplein (foto Felixarchief).