Duivelshoek.be

Nieuwe Hoeve

De Nieuwe Hoeve bevindt zich in het zuidwesten van de wijk, en loopt van de Uitspanningstraat tot de Boeksveldstraat. Het is geen straat maar een smalle wandelweg voor voetgangers, waar geen verkeer op toegelaten is. De weg loopt langs de speeltuin 't Schranske.

De Nieuwe Hoeve is genoemd naar de "Nieuwe Hoeve" die ooit gelegen was op het domein van Groot Standonk, waar de Standonklaan naar genoemd is. Die laatste naam was wellicht gemigreerd van de Standonkhoeve, die dateerde van 1327 en die meer noordelijk gelegen was tussen de Heistraat, Jules Moretuslei en de Boomsesteenweg. De originele Standonkhoeve, die in de 17de eeuw uitgroeide tot een hof van plaisantie, veranderde haar naam naar "Hondsnest" omdat de naam Standonk toen eveneens gebruikt werd voor de "nieuwe hoeve" van Groot Standonk, die ook onder deze naam bekend stond. De hoeve werd wellicht gebouwd tussen 1507 en 1511, en er werd nog vermelding gemaakt van diens naam, "nieuwe hoeue", in 1658. Thans bestaat het gebouw niet meer.

Bronnen: