Duivelshoek.be

Boekstraat

De Boekstraat bevindt zich in het noordelijke gedeelte van de wijk, en loopt van de Oudestraat tot de Boomsesteenweg. Het Pastoor Pauwelsplein, de Sint-Jan Vianneystraat, de Vuurmolenstraat, de Jozef Cuyversstraat en de Pater de Dekenstraat komen hier op uit.

De Boekstraat is één van de oudste straten van Wilrijk, die zijn naam ontleend heeft aan het nabijgelegen Boeksveld. Reeds in 1640 was er sprake van Boxlije straet, in 1711 van de Boeckstrate, en in 1786 van de Boeckx Ley of Boeckx Baen. Aanvankelijk liep de Boekstraat tot aan de Moerelei, aan de andere kant van de Boomsesteenweg. De straat werd officieel benoemd op 10 mei 1926.

In de Boekstraat behoren twee huizen tot onroerend erfgoed:

Aanvankelijk stond er ook een oud herenhuis aan nr. 86, dat dateerde van 1915 en erkend was als historisch erfgoed. Dit werd, ondanks protesten van buurtbewoners in 2012, afgebroken om plaats te maken voor de bouw van studentenkoten.

Op de hoek van de Boekstraat en de Boomsesteenweg stond het gebouw bekend als afspanning 't Wit Paard. Hier werd op 7 maart 1852 pater Constant de Deken geboren, waar de Pater de Dekenstraat naar genoemd is. Het gebouw werd afgebroken in 1952 als gevolg van de verbreding van de Boomsesteenweg.

Aan de overkant van Het Wit Paard stond in de 19de eeuw de "Nieuwe Molen" of "Molen van Compeeren", ter hoogte van het huidige Pastoor Pauwelsplein.

In 1946 werd, ter hoogte van de Vuurmolenstraat, de jongensschool Pastoor van Ars opgericht (genaamd naar pastoor Jan Vianney naar wie de parochie genoemd is), welke nu basisschool De Ark is.

Sinds 1 april 2019 is de Boekstraat een schoolstraat, die tijdens schooldagen gedurende korte tijd 's ochtends en 's avonds wordt afgesloten voor het verkeer. Dit vanwege de kleuter- en basisschool De Ark die aan deze straat gelegen is.

Bronnen:

Café 't Wit Paard in 1903, op de hoek van de Boekstraat en de Boomsestenweg (foto Zo was... Wilrijk)
Boekstraat 84 (Foto's Felixarchief).
Boekstraat 84 (Foto's Agentschap Onroerend Erfgoed).
Boekstraat 111 (twee foto's hierboven van 2008, Felixarchief).
Boekstraat 111 (Foto's hierboven Agentschap Onroerend Erfgoed).