Duivelshoek.be

Bist

De Bist is een plein dat grenst aan Duivelshoek ten noordoosten van de wijk. De Pater de Dekenstraat is de enige straat van de wijk die van hieruit vertrekt.

De naam Bist is afkomstig van Biest, wat oorspronkelijk "een plaats waar biezen groeien" zou betekend hebben. De benaming werd in verschillende gemeenten gebruikt als aanduiding voor een gemeenschappelijk dorpsplein, waar vak een drink- of waterput (met biezen) voor de dieren aanwezig was. De Wilrijkse Bist heeft specifiek een driehoekige vorm, wat wijst op een typische Frankische nederzetting. Het is dan wellicht ook hier dat het huidige Wilrijk is ontstaan.

De oudste geschreven vermelding van de naam Biest dateert van 1382. De spelling varieerde wel eens van byest (1397) en beijst (1398) tot byest (1398, 1409-1563) om dan nadien terug Biest te heten. In 1813, tijdens de Franse bezetting, was er sprake van "Bist", de schrijfwijze die heden nog steeds gebruikt wordt. De oorspronkelijke naam Biest is opgenomen in enkele plaatsnamen in de wijk Duivelshoek, waaronder Biesthoevelaan en Neerbiest.

De Bist werd meermaals heraangelegd, maar behield tot 1920 een landelijk karakter. Daarna zette de urbanisatie zich in die het uitzicht van het plein sterk wijzigde. Zo begon de aanleg van het winkelcentrum in 1970, dat werd geopend in 1974. Het cultureel centrum "De Kern" werd geopend in 1978.

De Bist wordt gesierd door het Districtshuis, gelegen op de hoek met de Doornstraat en dus aan de kant van wijk Duivelshoek. Het gebouw in neo-renaissancestijl dateert van 1871. Tot het onroerend erfgoed behoort o.a. eveneens de elektriciteitscabine, daterende van 1913; een identieke cabine staat in de Pater De Dekenstraat naast nr. 2. Monumenten op of aan de Bist zijn o.a. De Kaeck, de stenen schandpaal, aangekocht in 1697 en in 1871-1872 verbouwd tot openbare pomp. Tevens zijn er twee neoclassistische burgerhuizen, en is er het standbeeld van Pater Constant De Deken, daterende van 1904, dat zich bevindt in de voortuin van Kasteel Ieperman.

Bronnen:

Schandpaal en openbare pomp. (foto Inventaris Onroerend Erfgoed)
Neoclassicistische electriciteitskabine. (foto Inventaris Onroerend Erfgoed)
Het districtshuis van Wilrijk, op de hoek van de Bist en de Doornstraat. (foto Inventaris Onroerend Erfgoed)
Twee neoclassistische burgerhuizen aan de Bist 154-155. (foto Inventaris Onroerend Erfgoed)