Duivelshoek.be

Schansweg

De Schansweg bevindt zich in het westelijke gedeelte van de wijk, en loopt van de Oudestraat tot de Krijgslaan.

De straat dankt haar naam aan Schans 13, gelegen rechtover de huidige Schansweg. De schans maakte deel uit van de fortengordel die in het begin van de 20ste eeuw werd aangelegd rond Antwerpen. Tussen elk fort werden een aantal genummerde schansen gebouwd, omrings met grachten, om infiltraties van vijandelijke troepen op te vangen. De schans bestaat thans niet meer.

Omstreeks 1511 werd er, ter hoogte van de Krijgslaan, een hoeve gebouwd met de naam Standonk. Dit was niet de oorspronkelijke Standonkhoeve ten noorden van de Bist, die omwille van deze nieuwe hoeve haar naam veranderde naar hondsnest. Het gebouw bestaat thans niet meer, met uitzondering van de schuur gelegen tussen de Schansweg en de Boeksveldstraat, die werd omgebouwd tot woonhuis. Er is heden nog steeds een knik in de straat, omdat deze vroeger als zandweg langs de gracht rondom de hoeve liep.

De Schansweg werd geopend op 7 januari 1933. Op de hoek van de Schansweg en de Oudestraat bevinden zich enkele stadstuintjes.

Bronnen:

De schuur van de Standonkhoeve, gelegen tussen de Schansweg en de Boeksveldstraat, ter hoogte van de Krijgslaan 278.