Duivelshoek.be

Eenheidstraat

De Eenheidstraat bevindt zich in het zuiden van de wijk, en loopt van het Boeksveldplein tot de Krijgslaan.

De Eenheidstraat werd genoemd naar de "huurderscooperatief Eenheid", die naar aanleiding van de woningnood na de Eerste Wereldoorlog de bouw van sociale woningen realiseerde in deze straat vanaf 1923, alsook de nabijgelegen Boeksveldstraat, Boeksveldplein, Gallaitlaan en Uitspanningstraat. Er waren immers veel woningen vernield of beschadigd door de oorlog, en om de overbevolking van stedelijke arbeidswijken in te perken, kwam men op het idee van "tuinwijken" in een gezonde en groene omgeving. Volgens de bevolkingsregisters was de Eenheidstraat straat bewoond in 1926.

Bronnen: