Duivelshoek.be

Oudestraat

De Oudestraat is de langste straat van de wijk, die loopt van de Doornstraat in het noordoosten tot aan de Boomsesteenweg in het zuidwesten van de wijk. Het is dan ook de enige straat die begint en eindigt aan een grens van de wijk. Er komen verschillende straten op uit, waaronder de Oversneslaan, de Boekstraat, de Jozef Cuyversstraat, de Gallaitlaan, de Uitspanningstraat, de Sint-Jan Vianneystraat, de Boeksveldstraat en de Schansweg, alsook het wandelwegje de Renbaanweg.

De Oudestraat zelf is wellicht de oudste straat van Wilrijk, en werd reeds in 1451 als "aen doude strate". Dit vervormde vervolgens naar Oude straete (1536-1617), 's Herenstraete (1722), Oude heere straete (1752), Oudestraet (1844) en Oude Straat (1865). Deze straat vertrok aan de Bist in de westelijke richting, en net voorbij "Duyvelshoeck" draaide ze verder zuidwaards. Het stuk tussen de Bist en de Boomsesteenweg zou in 1844 de Duivelshoekstraat geheten hebben. Nu begint de Oudestraat niet meer aan de Bist maar wel aan de Doornstraat, en vroeger liep de straat ook veel verder dan tot waar ze nu stopt. Ze veranderde vervolgens van naam naar "Oude Baan" of "Oudebaan", waar thans nog een stuk van bestaat in de industriezone van Wilrijk, ten westen van de Boomsesteenweg.

Aanvankelijk was deze straat nog een heel eind langer, omdat ze Wilrijk verbond met Aartselaar, en er vandaar nog een verlengde doorliep tot aan Rumst. Deze functie wordt thans waargenomen door de Boomsesteenweg, maar het is niet deze steenweg die de oorspronkelijke straat deed vervallen tot een "oude straat", want ze droeg deze naam al eeuwen ervoor. Allicht was de straat een belangrijke handelsweg van en naar Wilrijk, als verbinding met stromen zoals de Rupel, Dijle, Nete en Senne. Opmerkelijk is dat de straat ook naar Kontich liep, met als verlengde de Groeningenlei (ten oosten van de Oudestraat van Aartselaar) die langs de Gallo-Romeinse vindplaats liep. De Gallo-Romeinse villa, waartoe de gronden van Wilrijk aanvankelijk behoorden, is ook in deze omgeving gelegen.

Aan de zijkanten van de Oudestraat bevonden zich voornamelijk velden en bossen. Op enkele erven na hier en daar, was er geen agglomeratie behalve aan de Bist zelf. Aan de zuidkant van de Oudestraat liep de Pierebeek als een gracht, die dan verder doorliep als riool om bezoedeld water te vervoeren, richting Laarstraat en Kruishofstraat, om uiteindelijk uit te monden in de Schelde. De Pierebeek behoort, zoals andere waterlopen in Wilrijk, tot het Scheldebekken. Aan het begin van de Oudestraat, vlak tegenover het pleintje waar de Boekstraat begint, werd een hof van plaisantie gebouwd op het domein van "Ooievaarsnest" (een naam die later werd vervormd tot Oversnes). Het kasteel werd gesloopt in 1957.

In de 17de eeuw was er sprake van een hoeve gelegen aan de Oudestraat, met name de Oudstraatse Hoeve die in 1640 vermeld werd. Deze behoorde, zoals tal van andere eigendommen in Wilrijk, toe aan de Sint-Michielsabdij. Pas aan het begin van de jaren 1950 begonnen er echt gericht woningen te ontstaan aan de Oudestraat, die op dat moment grotendeels als kasseiweg doorheen weiland liep. In 2004 werd de straat volledig vernieuwd.

Bronnen:

Hoeveschuur, heringericht als woning, aan de Oudestraat -Boomsesteenweg.
Oudestraat tegenover de Schansweg.
Woning op de hoek van de Oudestraat en Jozef Cuyversstraat, ongeveer waar nu Frituur De Bist gelegen is.
Vier foto's hoerboven: Oudestraat tijdens de heraanleg van 2004 (Foto's Felixarchief).