Duivelshoek.be

Boomsesteenweg

De Boomsesteenweg is een grensstraat van Duivelshoek ten westen van de wijk. De Boekstraat en Oudestraat komen hierop uit, en het Valkenveld is ook aan de Boomsesteenweg gelegen.

De Boomsesteenweg werd aangelegd in 1765 als een verbindingsweg tussen Antwerpen en Boom. In 1768 werd ernaar verwijzen als "opden boomschen steenweg" en in 1791 als "by den Steenweg van Boom". In 1813, tijdens de Franse bezetting, noemde hij de "Chaussée de Boom à Anvers", en in 1883 werd hij de "Groote Baan van Boom naar Antwerpen" genoemd.

Op de hoek van de Boomsesteenweg en de Boekstraat stond het gebouw bekend als afspanning 't Wit Paard. Hier werd op 7 maart 1852 pater Constant de Deken geboren, waar de Pater de Dekenstraat naar genoemd is. Het gebouw werd afgebroken in 1952 als gevolg van de verbreding van de Boomsesteenweg. Aan de overkant van dit gebouw stond in de 19de eeuw de "Nieuwe Molen" of "Molen van Compeeren", ter hoogte van het huidige Pastoor Pauwelsplein.

Nieuwe industrieën begonnen zich te vestigen aan de Boomsesteenweg, waardoor het verkeer op deze baan ook begon toe te nemen. Vanaf eind 19de eeuw reed er een stoomtram, en kort nadien kwamen de eerste auto's. Om het verkeer vlot te laten verlopen, werden er in de jaren 1950 twee tijdelijke noodbruggen aangelegd. Deze constructie werd ook wel de "Kemelbrug" genoemd, naar de twee bulten van een kameel.

In 1968 werden de bruggen ontmanteld, en werd er een betonnen viaduct met een lengte van 1740 meter in de plaats aangelegd. Op 5 oktober 1970 werd het viaduct ingehuldigd, die zou uitgroeien tot de heuse A12-snelweg van nu.

Bronnen:

  • Van Passen, Toponymie van Wilrijk, 1967

  • https://www.antwerpen.be/info/5502e4adaba8a75c7e8b48c5/boomsesteenweg-in-rechte-lijn-naar-brussel