Duivelshoek.be

Doornstraat

De Doornstraat is een grensstraat van Duivelshoek ten oosten van de wijk. De Oudestraat vertrekt hier, alsook de Lode Brionstraat en de wandelweg Ooievaarsnest. Tevens ligt de Niedernhausenlaan aan de Doornstraat.

De Doornstraat loopt van de Bist naar de grens van Edegem, en omvatte aanvankelijk ook de huidige Kleine Doornstraat, die eveneens gewoon "Doornstraat" heette. De oudste vermelding dateert van 1374 als "dorne strate", waarna het evolueerde naar "doere(n) strate" (1422), dorenstrate (1463), doorenstrate (1547), dorrenstrate (1563), doirne strate (1586), dornicstraete (1611), dornstraete (1617) en Doorne Weg (1883) om dan uiteindelijk Doornstraat te worden. Tussen 1865 en 1883 werd er gesproken over de Grote Doorne Straat, en ontstond de differentiëring met de Kleine Doornstraat.

De straatnaam verwijst wellicht naar de aanwezigheid van doornstruiken of -hagen, die vaak voorkwamen aan een grensscheiding. Aanvankelijk lag de Doornstraat (zowel de Grote als de Kleine) inderdaad op de grens met met de gemeenten ten zuiden van Wilrijk. Een andere theorie stelt dat "doorn" afkomstig is van "Deurne", en dat de Doornstraat een belangrijke (handels)weg was van de noordelijke naar de zuidelijke gemeenten. Er is echter geen aanwijzing dat de Doornelei te Berchem hier ooit een verlenging van geweest is.

In de Doornstraat stond een houten huis, daterende van het vierde kwart van de 19de eeuw. Het was een militaire servitudewoning, die doorgaans binnen het schootsveld van een fort of schans werd gebouwd. Om die reden moest het in hout worden gebouwd, zodat het in geval van gevaar snel weer kon worden afgebroken. De servitudewoning in de Doornstraat overleefde twee wereldoorlogen, en werd op een gegeven moment te koop gezet. Nadat het dertig jaar leegstond en hierdoor was gereduceerd tot een bouwvallig huis, werd het in juli 2016 afgebroken. Het huis was geen beschermd onroerend erfgoed.

Brasserie De Lindekens is gelegen aan de Doornstraat, in wat oorspronkelijk een hoeve was daterende van 1858. In 1905 werd het omgebouwd tot twee arbeiderswoningen en een herberg, genaamd "De Tien Linden". Op de hoek van de Doornstraat met de Oudestraat staat een klein beeld van Lange Wapper met een geit. Hij wijst in de richting van Antwerpen, terwijl de geit haar blik van de stad afwendt. Het beeldje dateert van 1991 en was bedoeld als ludiek protest tegen de fusie van Wilrijk met Groot-Antwerpen. Ter hoogte van de Doornstraat nr. 2 werd een elektriciteitsnutkast in 2017 gedecoreerd met een tafereel van Jommeke, van de tekenaar Jef Nys die nog in de Jozef Cuyversstraat heeft gewoond.

Bronnen;

Houten militaire servitudewoning ter hoogte van de Doornstraat 390. (Foto Inventaris Onroerend Erfgoed)
Hoeve "De Tien Linden", nu "Brasserie De Lindekes" aan de Doornstraat 131. (Foto Inventaris Onroerend Erfgoed)