Duivelshoek.be

Standonklaan

De Standonklaan bevindt zich in het oosten van de wijk, en vormt een halve cirkel die begint en eindigt aan de Oversneslaan.

De naam Standonk behoorde aanvankelijk tot de Standonkhoeve, die dateerde van 1327. De hoeve was gelegen tussen de Heistraat, Jules Moretuslei en de Boomsesteenweg. In de 17de eeuw groeide de hoeve uit tot een hof van plaisantie. Later veranderde dit lusthof van naam naar "Hondsnest", vermoedelijk omdat er op het domein een grote kennel met jachthonden was. Nadat de laatste eigenaar, August Van Dael, overleed in 1907, werd het kasteel afgebroken om plaats te maken voor een woonwijk.

De reden waarom het lusthof een naamsverandering onderging, had wellicht te maken met het feit dat er meer zuidelijk in Wilrijk - ter hoogte van de Krijgslaan - een nieuwe hoeve was ontstaan met eveneens de naam Standonk. De naam "Standonk" is wellicht gemigreerd naar deze "nieuwe hoeve", die ook onder deze naam bekend stond en waar de huidige Nieuwe Hoeve naar genoemd is. In 1511 werd dit "tgroot stangdonck" genoemd, in 1658 "groot standonck" en in 1756 werd er verwezen naar de "hoeve van Standonck". Het gebouw bestaat thans niet meer, met uitzondering van de schuur gelegen tussen de Schansweg en de Boeksveldstraat, die werd omgebouwd tot woonhuis.

De betekenis van het woord "standonk" is onduidelijk, mogelijk verwees het naar een "donk" oftewel een kleine verhevenheid, met standplaats voor dieren. Na de Tweede Wereldoorlog werd een gedeelte van het nabijgelegen Oversnesbos gekapt om daar in 1946 een renbaan voor paardenwedstrijden aan te leggen, die ongeveer liep waar nu de Standonklaan en Oversneslaan lopen. De Standonklaan werd geopend op 30 mei 1958.

Bronnen: