Duivelshoek.be

Jos Op de Beecklaan

De Jos Op de Beecklaan bevindt zich in het zuidoosten van de wijk, en loopt van de Oversneslaan, de Lode Brionstraat en het Heldenplein tot de Krijgslaan.

De straat is genoemd naar Jos Op de Beeck, die tweemaal schepen van Wilrijk was. Jos Op de Beeck was geboren op 10 april 1921 te Lier, en begon zijn loopbaan bij de Commissie van Openbare Onderstand van Wilrijk (COO). Na de Tweede Wereldoorlog werkte hij als bediende bij ABVV Antwerpen. In 1946 werd hij verkozen als gemeenteraadslid van Wilrijk. Van 1953 tot 1958 was hij schepen van financiën, en van 1964 tot 1967, het jaar van zijn overlijden, was hij schepen voor personeel en sport. Na zijn overlijden werden zijn assen uitgestrooid in Nederland, omdat dit toen in België nog niet wettelijk was toegestaan. In 1973 werd beslist de Jos Op de Beecklaan aldus naar hem te vernoemen.

Bronnen:

  • Van Nuffel, Wilrijk Straten en Pleinen, 2018

Service-flats van dienstencentrum Oversnes in 1986 (foto Felixarchief).