Duivelshoek.be

Biesthoevelaan

De Biesthoevelaan bevindt zich in het oostelijke gedeelte van de wijk, en vormt een halve cirkel die zowel begint als eindigt bij de Oversneslaan.

De laan is vernoemd naar de Biesthoeve, één van de hoeven die eigendom waren van de Sint-Michielsabdij. Deze was gelegen op de hoek van de Sint-Bavostraat en Steytelincklei (dus niet op dezelfde plaats waar nu de straat zich bevindt). De hoeve verween in 1641, en de gronden maakten voortaan deel uit van het kasteeldomein Ieperman.

Dichterbij gelegen, tussen de Bist en de Oudestraat, was er eveneens een hoeve die de bijnaam "Biesthoeve" had, doch eigenlijk de Gasthuishoeve was omdat het eigendom was van het St-Elisabethgasthuis van Antwerpen. In 1508 behoorde deze hoeve aan een zekere Jan van Nyn, wiens dochter Elisabeth een priorin was van het St-Elisabethgasthuis sinds 1501. Het is niet zo uitzonderlijk dat meerdere hoeven dezelfde naam hadden, zoals ook de Standonkhoeve waar de Standonklaan naar vernoemd is.

De straat werd geopend op 30 januari 1958.

Bronnen:

  • Prims, De Geschiedenis van Wilrijk, 1952

  • Van Passen, Toponymie van Wilrijk, 1967

  • Van Nuffel, Wilrijk Straten en Pleinen, 2018

Kaart van de Biesthoeve, waarmee de Gasthuishoeve bedoeld wordt (Prims, Geschiedenis van Wilrijk, 1952, p. 82).