Duivelshoek.be

Gallaitlaan

De Gallaitlaan bevindt zich in het zuiden van de wijk, en loopt van de Oudestraat tot de Krijgslaan. Het Boeksveldplein en de Alfons Chantrainestraat komen hier op uit. Aan de overkant van de Krijgslaan loopt de Gallaitlaan verder als wandelweg aan de westkant van het Park Van Eden en tenslotte ten zuiden ervan terug een straat te worden in de Neerlandwijk, tot aan de Planetariumlaan.

De straat werd genoemd naar Louis Gallait (1810-1887), een Belgische kunstschilder met internationale reputatie, die eigenaar was van gronden op dit gebied. Hij schilderde o.a. "De troonsafstand van keizer Karel V" (1841) en "Laatste eerbewijzen aan Egmont en Horne" (1851). De verkoop van deze eigendommen vond plaats ruim 30 jaar na zijn dood, en wellicht werd op verzoek van zijn nazaten de straat naar hem genoemd.

Naar aanleiding van de woningnood in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog werden er vanaf 1923 in deze straat, het Boeksveldplein, de Boeksveldstraat, de Eenheidstraat en de Uitspanningstraat sociale woningen gebouwd. Er waren immers veel woningen vernield of beschadigd door de oorlog, en om de overbevolking van stedelijke arbeidswijken in te perken, kwam men op het idee van "tuinwijken" in een gezonde en groene omgeving. De bouw van deze woningen werd vanaf 1923 gerealiseerd door de "huurderscooperatief Eenheid", waar de Eenheidstraat naar vernoemd is.

Volgens de bevolkingsregisters was de Gallaitlaan bewoond in 1926, doch de eerste huizen van de Eenheidswijk werden reeds bewoond in 1924. Deze huizen stonden in de Gallaitlaan en de Krijgslaan. Er was echter nog geen riolering, straatverlichting en bestrating zelf voorzien. Het kon er 's nachts dus stikdonker zijn, en bij regenweer veranderden de onverharde wegen in een modderpoel.

Bronnen:

Portret van Louis Gallait.
Sociale woningen in de Gallaitlaan in 2004 (foto Felixarchief).