Duivelshoek.be

Pater de Dekenstraat

De Pater de Dekenstraat bevindt zich in het noordoosten van de wijk, die begint aan de Bist en uitkomt op de Boekstraat.

De straat werd genoemd naar Constant De Deken, een katholieke pater en missionaris. Hij was geboren op 7 maart 1852 in afspanning Het Witte Paard, een gebouw eigendom van zijn vader dat gelegen was op de hoek van de Boekstraat en de Boomsesteenweg. Van 1881 tot 1891 bevond hij zich in China, waar hij samen met de Franse prins Hendrik Filips van Bourbon-Orléans door Tibet trok. In 1892 vertrok hij naar de Onafhankelijke Congostaat (op dat moment privé-eigendom van koning Leopold II), waar hij een klooster stichtte. In 1894 keerde hij terug naar België, maar in 1895 vertrok hij opnieuw naar Congo, waar hij overleed op 3 maart 1896. In 1904 werd een standbeeld van De Deken geplaatst aan de Bist, naast kasteel Ieperman, met het opschrift "Missionaris. ontdekkingsreiziger in Tibet. Pionier in Congo".

De locatie van de Pater de Dekenstraat kent reeds een oude voorgeschiedenis. In 1972, 1981 en 1983 werden er vondsten gedaan van de vroege ijzertijd, meer bepaald van een urnenveld met crematieresten. In 1991 werden er aan de nabijgelegen Vuurmolenstraat eveneens twee graven gevonden, en vier jaar later kwam er nog een urnengraf aan het licht tijdens de graafwerken van een bouwput. Dit alles wijst op een uitgestrekt grafveld, daterende van 700 tot 450 v.c. en is dus mogelijk Keltisch van oorsprong. Sporen van een (Keltische) nederzetting uit die periode werden echter niet aangetroffen.

De Pater de Dekenstraat werd geopend op 2 september 1929, doch het betreft hier eigenlijk een naamsverandering omdat de straat voordien Nieuwstraat werd genoemd. Op 28 juni 2017 werd er een granaat aangetroffen, afkomstig van de Duitse veldartillerie uit de Eerste Wereldoorlog. Een gedeelte van de straat werd veiligheidshalve ontruimd, zodat Dovo het projectie kon ophalen. De granaat was niet ontploft en er waren dus ook geen slachtoffers gevallen.

In de Pater de Dekenstraat behoren twee huizen tot onroerend erfgoed:

Bronnen:

Vier foto's hierboven uitgegeven door Agentschap Onroerend Erfgoed.