Duivelshoek.be

Kaarten

Hier vind je allerlei oude en recente kaarten van de wijk.

Geologische overzichtskaart van Wilrijk (Prims, Geschiedenis van Wilrijk, 1952, p. 12).
De Gasthuishoeve, ook wel de Biesthoeve genoemd (maar niet te verwarren met de Biesthoeve aan de Sint-Bavostraat), gelegen tussen de Oudestraat en de Bist (Prims, Geschiedenis van Wilrijk, 1952, p. 82).
Hoeve aan het "Boecxveldt" in 1641 (Prims, Geschiedenis van Wilrijk, 1952, p. 234).
Hoven van Plaisantie in Wilrijk 1830, met vermelding van Standonck en Ooivaersnes (Oversnes). (Prims, Geschiedenis van Wilrijk, 1952, kaart in bijlage)
Wilrijk 1850 (zwarte kleur) en 1950 (rode kleur) (Prims, Geschiedenis van Wilrijk, 1952, kaart in bijlage)
Kaarten links en hierboven: wijken Duivelshoek, Boeksvelden en Ooievaarsnest (Van Passen, Toponymie van Wilrijk, 1967)
Liggingsplan van de kastelen Oversnes, Ieperman, Steytelinck en Hof Standonck (Prims, Geschiedenis van Wilrijk, 1952, p. 324/2).